DHG heeft met Arena Warehousing overeenstemming bereikt over de huur van 3.993 m² hoogwaardige ADR bedrijfsruimte op de logistieke campus SMARTLOG Moerdijk 2 aan de
Megajoule in Moerdijk. Arena tekende een huurcontract met een looptijd van 5 jaar.

Vanaf 1 augustus dit jaar zal Arena Warehousing 3.993 m² ADR warehouse in gebruik gaan nemen. Het bedrijf zal vanuit het nieuwe DC de opslag en distributie van ADR geklasseerde produkten gaan verzorgen naar haar afnemers op de Europese markt.

Fase 2 van SMARTLOG Moerdijk 2 omvat in totaal 55.000 m² en is met de komst van Arena Warehousing volledig verhuurd. De warehouses zijn ontwikkeld voor een breed spectrum aan verpakte en chemie gerelateerde producten en zijn voorzien van een CO2 blus-gas installatie of van een ESFR sprinkler installatie. In combinatie met een door DHG beheerde BEFI/BRZO milieuvergunning kan een zeer breed spectrum van ADR als ook niet geklasseerde producten worden opgeslagen.

In 2020 wordt SMARTLOG Moerdijk 2 uitgebreid met nog eens 26.000 m² ADR warehouses. De logistieke campus heeft een totale omvang van ruim 124.000 m² aan hoogwaardige logistiek. Op deze locatie biedt DHG een unieke combinatie aan van de opslag van koopmans-goederen in combinatie met warehouses voor de opslag van ADR-goederen (verpakte gevaarlijke stoffen).

SMARTLOG Moerdijk 3

Dit jaar is begonnen met een nieuwe ontwikkeling van 102.000 m² SMARTLOG warehouses op de Middenweg in Moerdijk. De oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2020.

Ontwikkeling SMARTLOG

SMARTLOG Moerdijk is onderdeel van de LOGCHAIN ontwikkelportefeuille van ruim 750.000 m² SMARTLOG distributiecentra, die DHG op risico ontwikkelt. Na de recente verkoop van LOGCHAIN ONE aan Patrizia heeft DHG nu nog circa 620.000 m² aan SMARTLOG distributiecentra op logistieke hotspots in Nederland in de pijplijn. Dit betreft naast Amsterdam nog vijf locaties in Rotterdam, Moerdijk, Den Haag, Ridderkerk, Zwolle en Venray. Deze SMARTLOG distributiecentra worden allen in 2019 en 2020 opgeleverd. Voor ruim een derde ervan zijn inmiddels huurcontracten afgesloten.