DHG heeft met Valvoline overeenstemming bereikt over de huur van ca. 12.225 m² hoogwaardige ADR bedrijfsruimte op de logistieke campus Smartlog Moerdijk 2 aan de Megajoule in Moerdijk. Valvoline tekende een huurovereenkomst met een looptijd van 5 jaar.

Vanaf 1 november van dit jaar zal Valvoline 11.884 m² ADR warehouse en 371 m² kantoorruimte in gebruik gaan nemen. Valvoline zal vanuit het nieuwe DC de distributie van smeermiddelen gaan verzorgen naar haar afnemers op de Europese markt. Het DC wordt dit jaar op risico ontwikkeld door DHG.

In 2016 is DHG begonnen met de bouw van het eerste distributiecentrum op Smartlog Moerdijk 2. DC 1 werd custom-made ontwikkeld voor logistieke dienstverlener Rulewave en is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. In DC2 is Matrix Fittness gehuisvest voor de duur van 10 jaar.

Fase 2
Nog dit jaar zal DHG starten met de ontwikkeling van fase 2 voor Smartlog Moerdijk 2. Na de oplevering zal er ca. 55.000 m² moderne bedrijfs- en kantoorruimtes beschikbaar zijn voor verhuur. De warehouses zijn ontwikkeld voor een breed spectrum aan verpakte en chemie gerelateerde producten en zijn voorzien van een CO2 blus-gas installatie of van een ESFR sprinkler installatie.   In combinatie met een door DHG beheerde BEFI/BRZO milieuvergunning kan een zeer breed spectrum van ADR als ook niet geklasseerde producten worden opgeslagen.

Smartlog Moerdijk 2
De logistieke campus heeft een totale omvang van 123.100 m² aan hoogwaardige logistiek. Op deze locatie biedt DHG een unieke combinatie aan van de opslag van koopmans-goederen in combinatie met warehouses voor de opslag van ADR-goederen (verpakte gevaarlijke stoffen).

smartlog dhg