Schiedam, 22 februari 2016 – DHG heeft het object gelegen aan de Lozerweg 64-74 in Weert verkocht en inmiddels overgedragen aan ARK Natuurontwikkeling. Het object betreft circa 3,7 hectare grond met ca. 6.000 m² aan diverse industriële opstallen. De locatie is een voormalige productielocatie van VBI, welke hier betonnen kanaalplaten voor o.a. vloeren produceerde.

ARK (optredend als partner/intermediair van de provincie) heeft het object verworven om deze in te zetten in een zogenaamde kavelruil/bedrijfsverplaatsing met de firma Gebroeders Cuijpers Straalbedrijf. Door de verplaatsing komen gronden beschikbaar voor natuur, recreatie, verbetering van de landbouwstructuur en afwerking van de zandwinning.

ARK Natuurontwikkeling is een stichting welke gebiedsontwikkelingen initieert en organiseert waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische als sociaaleconomisch functioneren van de regio.

ARK Natuurontwikkeling werd bij deze aankoop geadviseerd door Rentmeesterkantoor Van Soest.