Vollers Holland B.V. verlengde onlangs zijn huurovereenkomst met DHG met 5 jaar. Het betreft een aantal bulkloodsen t.b.v. de opslag van cacao. Het object is gelegen aan de Sardiniëweg 4 te Amsterdam op een terrein van ca. 10 ha. Het door Vollers gehuurde omvat ca. 1.700 m² kantoor, ca. 45.000 m² bedrijfsruimte en ca. 30.000 m² terrein ad. € 1,7 miljoen per jaar. Vollers biedt een totaalpakket aan als het gaat om commodities. Zij wegen, mengen en vervoeren verschillende artikelen zoals onder andere koffie en cacao.