Terug

naar berichten

6 april 2020

DHG KOOPT TERGOOI ZIEKENHIUS IN BLARICUM

tergooi blaricum

DHG neemt per 1 april het Tergooi ziekenhuis in Blaricum over. Vanaf 1 april 2020 huurt Tergooi de locatie terug voor een periode van 3 jaar. Het betreft een ziekenhuiscomplex van 53.000 m² met parkeerterrein op ca 8 hectare grond. Samen met de gemeente Blaricum is een procedure doorlopen om te komen tot een nota van randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie.

Op de locatie Blaricum zal de door de gemeente gewenste behouden zorgbestemming gezamenlijk door DHG en Tergooi ingevuld worden. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Blaricum aangegeven naast zorgwoningen ook woningen te willen laten ontwikkelen.

In de komende periode zullen gesprekken met de gemeente Blaricum, DHG en Stichting Tergooi worden gevoerd.

Tergooi regionaal medisch centrum Blaricum

Tergooi zal zijn tweede te openen regionaal medisch centrum in principe in Blaricum op het terrein van het huidige ziekenhuis onderbrengen. De ingebruikname van dit regionaal medisch centrum wordt verwacht in 2023, nadat het huidige ziekenhuis op locatie Blaricum geheel zijn intrek heeft genomen in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum.

Centraal in deze keuze staat het zo goed mogelijk kunnen voorzien in de zorgbehoefte in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor nu is de keuze voor de locatie Blaricum de beste optie. Deze locatie heeft en houdt deels een zorgbestemming, is bijzonder goed bereikbaar voor de inwoners uit de gemeenten Blaricum, Laren, Gooise Meren en Huizen. Ook komt Tergooi hiermee tegemoet aan de voorwaarde van de gemeente Blaricum om zorginvulling te verschaffen in de herontwikkeling van bestaande terrein in Blaricum.

DHG benadrukt dat het om een principebesluit gaat en dat het definitieve besluit en de invulling van het regionaal medisch centrum in nauw overleg met Tergooi zal plaatsvinden.