Terug

naar berichten

31 augustus 2023

DHG VERHUURT 2.055 M² BEDRIJFSRUIMTE AAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

DHG heeft met waterschap Hollandse Delta overeenstemming bereikt over de huur van in totaal 2.055 m² bedrijfsruimte met kantoor aan de Sluisjesdijk in Rotterdam.

Het waterschap tekende een meerjarige huurovereenkomst voor de huur van 1.852 m² bedrijfsruimte en 203 m² kantoorruimte op de Sluisjesdijk/Eekhoutstraat. Op deze locatie is DHG in 2019 gestart met de herontwikkeling van een historisch kantoorpand van 2.000 m², de renovatie van een bedrijfshal van 2.400 m² en de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfshal van 2.055 m².

Het herontwikkelde kantoorpand en de gerenoveerde bedrijfsruimte zijn sinds de oplevering in 2022 in gebruik genomen door Radio Holland. De nieuw ontwikkelde bedrijfsruimte wordt direct na oplevering door de aannemer,  1 oktober 2023 aanstaande, in gebruik genomen door waterschap Hollandse Delta. Daarmee is het gehele project langjarig verhuurd en volledig in gebruik genomen door de huurders.

Over Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta zet zich elke dag in voor voldoende (schoon) zoet water, stevige dijken en veilige (vaar-)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Waterschap Hollandse Delta is op Sluisjesdijk al jaren actief op het naastgelegen perceel. Daar wordt het slib dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater van Rotterdam-Zuid, Hoogvliet, Oostvoorne en Rozenburg op een juiste, duurzame wijze verwerkt. Uit dit slib wordt met indikkers en centrifuges zo veel water gehaald, dat er slib overblijft dat op zwarte grond lijkt. Daarna gaat het in grote gistingstanks. Het gas dat daarbij ontstaat, wordt gebruikt als energiebron voor de slibverwerkingsinstallatie. Uit dit biogas wordt jaarlijks 8 miljoen kWh energie opgewekt, die gebruikt wordt op de locaties Dokhaven en Sluisjesdijk. Dit is ongeveer de helft van het energieverbruik van beide locaties. Het restproduct wordt daarna afgevoerd naar het afvalverwerkingsbedrijf HVC in Dordrecht.

De komende jaren gaat waterschap Hollandse Delta de aanwezige gebouwen en installaties op Sluisjesdijk duurzaam en toekomstbestendig vernieuwen en renoveren. Vandaar dat er de behoefte is om de ruimtes bij DHG te huren.

Waterschap Hollandse Delta werd bij deze transactie met DHG geadviseerd door Kolpa van der Hoek Bedrijfsmakelaars en Taxateurs uit Rotterdam.