Terug

naar berichten

4 maart 2024

DHG VERHUURT VOORMALIG TERGOOI ZIEKENHUIS TIJDELIJK AAN VERSCHILLENDE HUURDERS

DHG heeft delen van het voormalige Tergooi ziekenhuis in Blaricum tijdelijk verhuurd aan verschillende huurders, waaronder Tergooi, Vivium, Regionale Ambulancevoorziening (RAV), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en enkele kleine(re) huurders. De tijdelijke invulling draagt bij aan de lopende herontwikkeling van deze unieke locatie, dat na herontwikkeling zal bestaan uit een combinatie van zorgwoningen en woningen.

Eind 2023 is door de gemeente Blaricum de nieuwe Nota van Randvoorwaarden voor het terrein vastgesteld. In samenwerking met alle stakeholders wordt momenteel het masterplan uitgewerkt en worden de voorbereidingen getroffen voor de vergunning. Het project, dat de naam Craibosch Blaricum heeft gekregen, zal worden gekenmerkt door groene ruimtes en een eigentijdse inrichting.

DHG verwacht nog circa 3 jaar nodig te hebben om alle procedures te doorlopen en met de bouw te kunnen beginnen. Daarom is gezocht naar passend gebruik van het voormalig ziekenhuis in de tussenliggende periode. DHG sloot eind vorig jaar al tijdelijke huurcontracten met Tergooi, Vivium, RAV en enkele kleine huurders.

De samenwerking met het COA komt voort uit de acute behoefte van het COA en de gemeente Blaricum om statushouders in dit gebied op te kunnen vangen. Door deze samenwerking kan het terrein een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap en tegelijkertijd wordt de ruimte optimaal benut tot de ontwikkelingsfase start.

Naast DHG bestaat het projectteam Craibosch uit Berkley Investments, directievoerder Rosewood Real Estate en ontwikkelmanager Inspire Real Estate. Samen streven zij ernaar om van Craibosch Blaricum een dynamische en duurzame gemeenschap te maken die voldoet aan de behoeften van de moderne samenleving.

Voor meer informatie over het project Craibosch Blaricum en de betrokken partijen, kunt u terecht op de website www.craibosch.nl.