Terug

naar berichten

16 september 2021

DHG VERKOOPT 5 HECTARE GROND IN VLAARDINGEN AAN BEELEN.NL

beelen.nl

DHG heeft recent een terrein van ruim 5 hectare aan de Maassluissedijk in Vlaardingen, met afmeerfaciliteiten in de Zevenmanshaven verkocht aan het bedrijf Beelen.nl.

Beelen.nl is één van de grootste spelers op het gebied van sloopwerken, afvalinzameling, afvalrecycling en asbestverwijdering van Nederland en is al sinds 2008 gevestigd aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. DHG heeft daar toen voor Beelen.nl een bedrijfspand ontwikkeld en verhuurd. Later heeft het bedrijf deze locatie in eigendom overgenomen. Met de strategische aankoop van dit aansluitende kavel van DHG verzekert Beelen.nl zich van voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding.

In het verleden heeft DHG het gebied van 40 hectare rondom de Zevenmanshaven aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg volledig in eigendom gehad. Het gebied is in de loop der jaren door DHG herontwikkeld en in delen verhuurd en verkocht aan bedrijven als Mariflex, Yara, Aliphos en Beelen.nl. Recent kocht DHG hier het terrein en de fosfaatfabriek van het failliete Aliphos weer terug. Dit terrein zal DHG de komende tijd herontwikkelen en is nog beschikbaar voor verhuur.