Terug

naar berichten

22 augustus 2023

DHG VERLENGT HUUROVEREENKOMST MET TOS

DHG en TOS (Transport & Offshore Services) hebben de lopende huurovereenkomst voor kantoorgebouw Dockworks IV in de Rotterdamse Waalhaven verlengd. TOS huurt al sinds 2008 kantoorruimte in Dockworks IV, een markant kantoorpand met een maritieme uitstraling in de Rotterdamse haven.

Er is een langjarige huurovereenkomst gesloten voor de huur van 1.100 m² kantoorruimte op de zesde en zevende verdieping met bijbehorende parkeerplaatsen. Dockworks IV ligt aan de Waalhaven Oostzijde 77, het maritiem zakelijk centrum van Rotterdam.

Over TOS
TOS is een wereldwijd opererende leverancier van nautisch en technisch personeel. Het bedrijf is actief in de zeevaart, offshore, bagger, binnenvaart en walfuncties. TOS werd bij deze transactie geadviseerd door Parc Makelaars.