Terug

naar berichten

22 maart 2022

DHG VERNIEUWT HUUROVEREENKOMST MET INTERCHEM IN BEUNINGEN

DHG en InterCheM hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe 15-jarige huurovereenkomst in combinatie met een uitgebreid investeringsplan voor het object aan de Platinawerf 22-28 in Beuningen.

Eind 2020 heeft DHG het object aan de Platinawerf 22-28 in Beuningen aangekocht van een beleggingsfonds uit Canada. Het object is zichtbaar gelegen aan de A73 (Beuningen – Nijmegen – Venlo) op bedrijventerrein De Schoenaker. Het perceel omvat ruim 4 hectare. Het complex bestaat uit circa 13.500 m² bedrijfsruimte en circa 1.700 m² kantoorruimte en is al jaren in gebruik door InterCheM een internationaal recyclingbedrijf van chemische producten en fabrikant van oplosmiddelen, lakken en coatings.

DHG en InterCheM hebben een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 15 jaar afgesloten. 

Zowel DHG als InterCheM zullen fors investeren om het object te moderniseren en ook in de toekomst te laten blijven voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen die gelden voor de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen (ADR). DHG heeft veel ervaring in de (her)ontwikkeling van locaties voor de opslag en productie van gevaarlijke stoffen. De werkzaamheden zullen in de loop van dit jaar starten.

InterCheM

InterCheM is een internationaal inzamelings-, verwerking-, en recyclingbedrijf van overwegend gevaarlijke afvalstoffen die zich richt op een circulaire economie. InterCheM produceert oplosmiddelen, lakken en coatings voor de professionele industrie. Ze richten zich met name op het recyclen van bruikbaar materiaal en leveren een breed assortiment aan duurzame producten en paints die worden gemaakt van teruggewonnen grondstoffen uit het afval.