Terug

naar berichten

9 juni 2023

DHG VERWERFT LOCATIE VAN 12 HECTARE IN VLISSINGEN

DHG heeft met North Sea Port een erfpacht overeenkomst gesloten voor een kavel grond van 12 hectare in het havengebied van Vlissingen. DHG zal op dit kavel op korte termijn starten met de ontwikkeling van circa 70.000 m² hoogwaardige distributiecentra volgens haar SMARTLOG concept.

DHG heeft de afgelopen jaren meerdere grote kavels op diverse locaties in Nederland ontwikkeld en ziet ook in deze locatie grote potentie. Deze transactie sluit uitstekend aan bij de eerdere transacties die DHG deed voor respectievelijk 11 en 31 hectare in het havengebied van Vlissingen. Alle drie de locaties zullen gefaseerd ontwikkeld worden tot logistieke centra.

Voor deze specifieke locatie geldt milieucategorie 5.2. Op dit moment is DHG aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de distributiecentra op deze locatie ook geschikt te maken voor de opslag van Lithium Ion batterijen. De benodigde capaciteit voor op- en overslaglocaties van deze batterijen zal door de voortdurende elektrificatie naar verwachting sterk toenemen.

DHG ziet in Vlissingen uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van hoogwaardige logistiek, in combinatie met de unieke multimodale mogelijkheden die de haven biedt. Door de samenwerking met naastgelegen containerterminal van partner Verbrugge kunnen containers vanaf de terminal, zonder tussenkomst van vrachtwagens, bij de distributiecentra worden afgeleverd. Dit scheelt kosten en beperkt de uitstoot van CO2 en stikstof.

Over North Sea Port

North Sea Port is een West-Europese haven die zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9.100 hectare en 2 landen; België en Nederland. Door de ligging aan de Noordzee is de haven rechtstreeks bereikbaar voor zeeschepen, wat globale handel ten goede komt.

Quote Daan Schalck, CEO North Sea Port:
“Door de uitbreiding met 12 hectare van de reeds aanwezige distributiecentra weet DHG zich verder te verankeren in North Sea Port. Hiermee kunnen we de opslag en distributie van goederen in onze haven samen verder doen groeien. North Sea Port zet immers graag in op logistiek met toegevoegde waarde. Zeker als die gebruik maakt van onze voortreffelijke achterlandverbindingen.”

Over DHG
DHG heeft sinds 2015 ruim 1,3 miljoen m² aan distributiecentra volgens het SMARTLOG concept gerealiseerd. Op dit moment is circa 300.000 m² SMARTLOG in aanbouw op verschillende locaties in Moerdijk, Roosendaal, Rotterdam en Zaandam. DHG is in afrondende fase van de verwerving van diverse locaties verspreid over Nederland om daarmee ontwikkelpijplijn weer aan te vullen.