Terug

naar berichten

Eigen zonne-energiebedrijf voor het logistiek vastgoed van DHG

Begin dit jaar startte logistiek vastgoedontwikkelaar DHG een eigen duurzame-energiebedrijf: DHGTwoZero. Met deze 2.0-oplossing voor de netcongestie wordt inmiddels al volop groene stroom opgewekt voor het eigen vastgoed in het bekende Smartlog-concept, en wordt er tevens toegewerkt naar een volledige zero-emissie situatie.

Het eerste project in Roosendaal is inmiddels al gevolgd door een tweede in de Botlek, met 100.000 vierkante meter al vijfmaal zo groot als Roosendaal. In de vijfjaarsprognose van DHG zal al het logistieke vastgoed van de portefeuille – goed voor 1.000.000 vierkante meter verdeeld over achttien locaties – voorzien zijn van zelf opgewekte groene stroom, zo vertelt Sven Poiesz, analist asset management bij DHG.

‘We sorteren met DHGTwoZero voor op de toekomst. Vandaar ook de naam TwoZero, die zowel 2.0 betekent als toewerken naar zero-emissie. Want we gaan straks zelf al onze energie opwekken. Groene energie. Voor de komende pakweg vijf jaar is dit de aanpak.’

Blijft het dan hierbij?

‘Nee. We gaan verder. Want opslag van opgewekte energie wordt steeds belangrijker. In Roosendaal gebruikt de huurder van ons vastgoed slechts zo’n tien procent van de opgewekte stroom. De stroomprijs is vastgelegd in zijn huurcontract. Dus geen fluctuaties zoals je die elders tegenkomt. De overige negentig procent – groene stroom – kunnen we via het net aanbieden. Daarnaast willen wij in reactie op de groeiende vraag van onze huurders naar elektrificatie, zoals elektrisch transport. We willen hen hierin kunnen faciliteren met innovatieve oplossingen.’

Netcongestie zal de komende jaren een probleem blijven. Hoe gaat u hiermee om?

‘We zijn bezig met het ontwikkelen van opslagsystemen voor duurzaam opgewekte stroom. Zo kijken wij naar de mogelijkheden om stroom op te slaan in grootschalige accu’s, maar ook naar alternatieven, zoals met waterstof. Voor dat laatste zijn wij in gesprek met een partij die gespecialiseerd is in het opslaan van energie in waterstof.’

Hoeveel energie wordt er momenteel opgewekt?

‘In Roosendaal hebben wij een PV-systeem gerealiseerd met een vermogen van 2,3 MW piek (MWp), wat goed is voor een jaarlijkse zonnestroomproductie van 2,2 miljoen kWh, een opbrengst gelijk aan het verbruik van 580 huishoudens. In de Botlek, waar we twee panden hebben, gaat het al om 11 Mwp. De ambitie is om binnen 5 jaar 90MWp aan zonnestroomprojecten te realiseren. Belangrijk voor ons is dat we onze huurders van logistiek vastgoed op deze manier kunnen voorzien van lokaal opgewekte groene stroom tegen een vaste prijs, én dat we bijdragen aan het streven naar zero-emissie.’