DHG VERWERFT TWEE LOCATIES VAN TOTAAL 14 HECTARE VAN STEINWEG VOOR HERONTWIKKELING TOT 105.000 M² SMARTLOGS

DHG VERWERFT TWEE LOCATIES VAN TOTAAL 14 HECTARE VAN STEINWEG VOOR HERONTWIKKELING TOT 105.000 M² SMARTLOGS

Recentelijk heeft DHG, na het winnen van een eerder dit jaar uitgeschreven tenderprocedure, van C. Steinweg- Handelsveem B.V., twee van haar locatie aan de Boyneweg 1 (eigen grond) en de Nieuwesluisweg 224 (erfpacht) in Rotterdam verworven. De beide locaties, samen 140.000 m² groot, waren tot voor kort in gebruik door Steinweg voor de opslag van met name commodity’s. De verouderde locaties worden op dit moment ontmanteld en klaar gemaakt voor de herontwikkeling tot twee hoogwaardige SMARTLOG locaties.


DHG zag dit als een unieke kans om op deze locaties in het Rotterdamse Botlek gebied twee nieuwe SMARTLOGS van totaal 104.741 m² te kunnen ontwikkelen, SMARTLOG ROTTERDAM 8 en SMARTLOG ROTTERDAM 9. Grootschalige herontwikkelingen zoals deze zijn in Rotterdam namelijk zeer schaars. Het Botlek gebied is daarnaast voor DHG geen onbekende locatie, de allereerste grootschalige logistieke ontwikkeling van DHG lag eveneens in deze straat, “Districenter Seinehaven”, een ontwikkeling uit 2005 van ruim 100.000 m² welke door DHG op risico werd ontwikkeld. Jan des Bouvrie gaf de zes warehouses destijds de nog steeds opvallende en bekende kleuren paars, grijs, blauw, oranje en groen.

smartlogs rotterdam
smartlogs rotterdam steinweg

SMARTLOG Rotterdam 8 en 9

Aan de Nieuwesluisweg 224 zal SMARTLOG Rotterdam 8 worden gebouwd. Dit SMARTLOG bestaat uit twee bijna gelijke DC’s die back-to-back worden gebouwd. DC1 betreft een warehouse van 25.300 m², met 2.294 m² mezzanine en 1.074 m² kantoorruimte, verdeeld over de twee hoeken aan de straatzijde. DC2 betreft een warehouse van 25.046 m², met 2.294 m² mezzanine en 1.074 m² kantoorruimte, ook verdeeld over de twee hoeken. De DC´s zijn te splitsen en te koppelen, waardoor DHG volledig flexibel is met de verhuurmogelijkheden.

Aan de Boyneweg 1, een voor Rotterdam unieke eigen grond positie, zal DHG SMARTLOG Rotterdam 9 ontwikkelen. Dit complex zal ook bestaan ook uit twee back-to-back DC’s, DC1 betreft een warehouse van 22.140 m² met 2.035 m² mezzanine en 920 m² kantoorruimte. DC2 wordt een warehouse van 18.593 m² warehouse, 1.456 m² mezzanine en 933 m² kantoorruimte. Ook deze DC´s zijn te splitsen en te koppelen. Alle DC’s worden gebouwd volgens het hoogwaardige SMARTLOG concept met onder andere 1 loadingdock per circa 850 m² warehouse en twee overhead deuren op maaiveld niveau.

Door de aanleg van de Blankenburgtunnel, de nieuwe snelweg (A24), die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbindt, zal de bereikbaarheid van het Botlek gebied en daarmee beide nieuwe SMARTLOG locaties enorm toenemen. DHG start nog dit jaar op risico met de bouw van zowel Rotterdam 8 als 9, beide projecten worden in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd.

Over SMARTLOG

DHG heeft sinds 2015 ruim 1 miljoen m² aan distributiecentra volgens het SMARTLOG concept gerealiseerd. Op dit moment realiseert DHG daarnaast nog 277.000 m² SMARTLOGS op de Maasvlakte en aan de Bunschotenweg in Rotterdam. Mede door de verwerving van de twee locaties van Steinweg in Rotterdam is de ontwikkelpijplijn daarna weer aangevuld met in totaal nogmaals 295.000 m² SMARTLOGS die in de komende 2 jaar worden ontwikkeld.

Verkoper, C. Steinweg – Handelsveem B.V., werd bij deze transactie begeleid door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. uit Rotterdam (partner in Dynamis Logistiek).

DHG START OP RISICO MET BOUW SMARTLOG ROTTERDAM 6 VAN 40.000 M²

DHG START OP RISICO MET BOUW SMARTLOG ROTTERDAM 6 VAN 40.000 M²

DHG slaat op 1 oktober eerste paal voor de bouw van ruim 40.000 m² Smartlog aan de Bunschotenweg 138-160 in de Rotterdamse Waalhaven.

DHG had deze locatie van ruim 6 hectare vorig jaar strategisch aangekocht. De afgelopen tijd heeft een grootschalige sanering van de grond plaatsgevonden, waardoor deze nu geschikt is voor nieuwbouw. Smartlog Rotterdam 6 zal bestaan uit 2 DC’s van in totaal 37.521 m² warehouse, 3.428 m² mezzanine en 700 m² kantoor.

Unieke barge-connectie

De locatie van Smartlog Rotterdam 6 was tot voor kort in gebruik als opslag van lege containers. In nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is de bestemming van de 3 locaties omgezet om water gerelateerde distributieactiviteiten mogelijk te maken. Smartlog Rotterdam 6 is gelegen direct naast de Bargeterminal van UWT (United Waalhaven Terminals). Containers van de Maasvlakte kunnen door een samenwerking met UWT via een directe Barge-verbinding tot voor de docks worden afgeleverd, zonder gebruik te maken van vrachtwagens. Dit resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing voor de huurder, een verminderde filedruk op de A15 én een significante verlaging van de CO2 uitstoot.

dhg smartlog rotterdam 6

Aanpak DHG

Het opwaarderen van een oud haventerrein tot is een hoogwaardig Smartlog is kenmerkend voor de duurzaamheidsaanpak van DHG. Selectieve locatiekeuze is voor DHG namelijk vanzelfsprekend. Daarbij kiest DHG altijd voor concrete duurzaamheidsmaatregelen maatregelen met direct en langdurig resultaat voor de gebruiker, het gebouw en het milieu.

Eerder dit jaar heeft DHG Smartlog Rotterdam 3, 4, en 5 van in totaal circa 53.000 m² opgeleverd. Deze panden zijn direct na oplevering volledig verhuurd aan Quooker, Neutral Logistics, Solo Stove, Global Reach Logistics en VCK Logistics. Smartlog Rotterdam 6 wordt door DHG op risico ontwikkeld en is dus nog beschikbaar voor de verhuur. De oplevering staat gepland in het derde kwartaal van 2022.

DHG VERKOOPT 5 HECTARE GROND IN VLAARDINGEN AAN BEELEN.NL

DHG VERKOOPT 5 HECTARE GROND IN VLAARDINGEN AAN BEELEN.NL

DHG heeft recent een terrein van ruim 5 hectare aan de Maassluissedijk in Vlaardingen, met afmeerfaciliteiten in de Zevenmanshaven verkocht aan het bedrijf Beelen.nl.

Beelen.nl is één van de grootste spelers op het gebied van sloopwerken, afvalinzameling, afvalrecycling en asbestverwijdering van Nederland en is al sinds 2008 gevestigd aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. DHG heeft daar toen voor Beelen.nl een bedrijfspand ontwikkeld en verhuurd. Later heeft het bedrijf deze locatie in eigendom overgenomen. Met de strategische aankoop van dit aansluitende kavel van DHG verzekert Beelen.nl zich van voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding.

In het verleden heeft DHG het gebied van 40 hectare rondom de Zevenmanshaven aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg volledig in eigendom gehad. Het gebied is in de loop der jaren door DHG herontwikkeld en in delen verhuurd en verkocht aan bedrijven als Mariflex, Yara, Aliphos en Beelen.nl. Recent kocht DHG hier het terrein en de fosfaatfabriek van het failliete Aliphos weer terug. Dit terrein zal DHG de komende tijd herontwikkelen en is nog beschikbaar voor verhuur.

vlaardingen beelen.nl
DHG KOOPT HAVENSTRAAT 1 IN SCHIEDAM

DHG KOOPT HAVENSTRAAT 1 IN SCHIEDAM

DHG heeft de Havenstraat 1 te Schiedam gekocht van Linde Gas Benelux B.V. Het gekochte bestaat uit een kantoorgebouw van circa 5.700 m² kantoorruimte en 125 parkeerplaatsen gelegen op een kavel van 8.970 m² eigen grond.

Linde Gas heeft haar kantooractiviteiten recent verhuisd naar de Havenstraat 23 in Schiedam en zal de overige percelen op de Havenstraat in eigendom houden voor haar overige activiteiten waaronder opslag van gasflessen.

DHG heeft de afgelopen jaren meerdere kavels op de Havenstraat (her) ontwikkeld tot hoogwaardige kantoorpanden en diverse light-Industrial bedrijfsunits, met name gericht op de maritieme industrie. DHG heeft ook de Havenstraat 1 aangekocht om te herontwikkeling.

Verkoper, Linde Gas Benelux B.V., werd bij deze transactie geadviseerd door JLL.

solo stove
DHG KOOPT BEDRIJFSPAND STORK IMM IN HENGELO

DHG KOOPT BEDRIJFSPAND STORK IMM IN HENGELO

DHG heeft recent in een Sale& Lease Back transactie het bedrijfspand aan de Alfred Marshallstraat 2 te Hengelo aangekocht. 

Het bedrijfsgebouw heeft een oppervlakte van bijna 11.000 m² en is uitstekend gelegen op een perceel van 2 hectare aan de Alfred Marshallstraat 2 te Hengelo. Het gebouw is volledig en langjarig gehuurd door spuitgietmachine fabrikant Stork IMM. 

Stork IMM (Injection Moulding Machines) is meer dan vijftig jaar geleden ontstaan als onderdeel van de innovatieve machinefabriek Stork & Co. Het bedrijf werd rond de eeuwwisseling afgesplitst van het moederbedrijf en spitst zich sindsdien toe op de productie van extreem snelle spuitgietmachines met als focusmarkten de verschillende verpakkingsindustrieën. 

Stork IMM is recent overgenomen door Stibbe Participaties, waarna DHG het bedrijfspand in een Sale en Lease back transactie heeft verworven. Met deze transactie is een nieuwe basis gelegd voor een solide voortzetting van de rijke geschiedenis van Stork IMM in Hengelo. 

Deze aankoop past in de strategie van DHG om naast de Smartlog ontwikkelportefeuille de beleggingsportefeuille aan te vullen met grootschalige en hoogwaardige bedrijfspanden.

solo stove
DHG VERHUURT 6.700 M² SMARTLOG ROTTERDAM 4 AAN SOLO STOVE

DHG VERHUURT 6.700 M² SMARTLOG ROTTERDAM 4 AAN SOLO STOVE

DHG heeft een huurcontract gesloten met Solo Stove Europe voor de huur van Smartlog Rotterdam 4 DC2. Solo Stove is een Amerikaanse producent van outdoor producten.

DHG startte de bouw van Smartlog Rotterdam 4 van 14.000 m² op risico. Na de eerdere verhuur van DC1 aan Neutral Logistics is, met de verhuur van DC2 aan Solo Stove, het gehele complex langdurig verhuurd. DHG sloot met Solo Stove Europe een huurovereenkomst voor de huur van DC2 met 5.825 m² warehouse, 590 m² mezzanine en 248 m² kantoorruimte.

Solo Stove

Solo Stove is een Amerikaanse producent van hoogwaardige outdoor producten. Solo Stove is gespecialiseerd in zeer degelijke en stijlvolle roestvrijstalen vuurkorven die gebruik maken van de houtvergassingsmethode. Dit resulteert in een zeer efficiënte verbranding met zeer weinig rook. Met de huur van Smartlog Rotterdam 4 zet Solo Stove haar eerste stap op het Europese vasteland.

Smartlogs in het Rotterdamse Waalhavengebied

De afgelopen tijd zijn er door DHG drie nieuwe Smartlogs in het Rotterdamse havengebied ontwikkeld en opgeleverd. Inmiddels zijn Smartlogs Rotterdam 3, 4 en 5 volledig verhuurd.

solo stove

Nog dit jaar start DHG met de bouw van Smartlog Rotterdam 6 aan de Bunschotenweg, het volgende project in het Waalhavengebied. Deze Smartlog van ruim 40.000 m² zal in de zomer van 2022 opgeleverd worden en is nog beschikbaar voor verhuur. Ook Smartlog Rotterdam 6 is gelegen direct naast een barge-terminal van UWT, waardoor geen vrachtwagenvervoer nodig is voor inkomende containers vanaf de Maasvlakte.

DHG werd bij deze transactie met Solo Stove geadviseerd door het Industrial & Logistics team van JLL.